Budynki i Muzeum Obozu Oflag IIC Woldenberg w Dobiegniewie

Lokalizacja: 

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego województwa lubuskiego