Gotycki Kościół Parafialny p.w. Chrystusa Króla w Dobiegniewie

Gotycki Kościół Parafialny p.w. Chrystusa Króla w Dobiegniewie to największy i najstarszy obiekt sakralny na terenie Gminy Dobiegniew. Jego powstanie datuje się na początek XIV wieku. Kościół posiada wiele cennych elementów wyposażenia. Należy do nich unikatowy pięcioramienny ołtarz w nawie północnej z początku XVI wieku. Inną osobliwością są witraże z XVII wieku, najstarszy pochodzi z 1605 roku. Ozdobą zewnętrzną świątyni są unikatowe na Pomorzu Zachodnim elewacje zdobione fryzami z płytek ceramicznych wypełnionych reliefami, na których widnieją ornamenty roślinne i zoomorficzne z XV wieku.
 

Lokalizacja: 

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego województwa lubuskiego