konferencja 23.06.2023 serdecznie zapraszamy

Polska OrganizacjaTurystyczna wraz z Lubuską Regionalną Organizacją Turystyczną "LOTUR" serdecznie zapraszają na

konferencję „Trendy w rozwoju i promocji turystyki, innowacje w lubuskiej turystyce”, która odbędzie się 23.06.2023 w Zielonej Górze.

Temat przewodni konferencji to: Współpraca-Innowacje-Turystyka Zrównoważona

Polska Organizacja Turystyczna we współpracy z Lubuską Regionalną Organizacją Turystyczną realizuje 2-letni projekt nt. Współpraca-Innowacje-Turystyka Zrównoważona.

ZIELONA GÓRA | 23.06.2023
MUZEUM ZIEMI LUBUSKIEJ | AL. NIEPODLEGŁOŚCI 15

PROGRAM KONFERENCJI

09.30–10.00

rejestracja uczestników, poczęstunek kawowy
10.00–10.15

Otwarcie konferencji:

Andrzej Gut-Mostowy -Sekretarz stanu, Ministerstwo Sportu i Turystyki
Rafał Szmytke- Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej
Jadwiga Błoch- Prezes Lubuskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej "LOTUR"
 
10.15–10.30

Program inwestycyjny „Lubuska Baza Turystyczna” szansą na wsparcie samorządów
i organizacji pozarządowych (NGO) w działaniach na rzecz turystyki − Łukasz Porycki,
Wicemarszałek Województwa Lubuskiego

10.30–11.00

Człowiek + AI = WNM? − Adam Mikołajczyk, Prezes Zarządu Fundacji Best Place
– Europejski Instytut Marketingu Miejsc

11.00–11.15

Rola Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w systemie promocji turystycznej
regionu − Piotr Mielec, Dyrektor Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej

11.15–11.45

Raport Stan wdrożenia turystyki zrównoważonej w województwie lubuskim na tle
światowych tendencji −  A. Galewska, Travindy

11.45–12.00

Budowanie marki produktu turystycznego na podstawie działań w Zatoniu
Wioleta Haręźlak dyrektor Departamentu Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu
Miasta Zielona Góra i Jarosław Skorulski Prezes Fundacji Ogrody Kultury

12.00–12.15

„Anielskie Ogrody” − ekologiczna turystyka edukacyjna i ogrodowa w praktyce
Bogdan Kasperski, Edukacyjne Ekologiczne Gospodarstwo Rolne „Anielskie Ogrody”

12.15–12.45 Przerwa kawowa

12.45–13.00

Oferta turystyczna w lasach zielonogórskich w kontekście najnowszych trendów
globalnych − Urszula Kaczała, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej
Górze

13.00–13.15

Turystyka kulinarna z Nawigatorem Lubuskim − Justyna Gray, Lubuskie Centrum
Produktu Regionalnego

13.15–14.30

Debata nt. Mieszkańcy jako źródło przewagi konkurencyjnej destynacji turystycznych
w województwie lubuskim − prowadzenie: Adam Mikołajczyk, Prezes Zarządu Fundacji
Best Place – Europejski Instytut Marketingu Miejsca

udział  biorą

  1. Magdalena Pędziwiatr-Starosta Powiatu Gorzowskiego
  2. Anna Niemiec – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych
  3. Karolina Gałązka- wiceprezes LOTUR 
  4. Grażyna Dereń -„DERENIÓWKA” GOSPODARSTWO ROLNO-AGROTURYSTYCZNE
  5. Jacek Urbański Dyrektor Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego
  6. Leszek Lisiecki dyrektor Międzyrzecki Rejon Umocniony

14.30

dyskusja, podsumowanie, zakończenie konferencji

14.45   lunch

Patronat

Wojewoda Lubuski -Władysław Dajczak 

Wojciech Grochala- Dyrektor RDLP w Zielonej Górze

Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr

turystyka@rp.pl

TVP3 -Gorzów Wielkopolski  

Gazeta Lubuska-www.gazetalubuska.pl.

Kochaj Lubuskie - www.kochajlubuskie.pl 

Stowarzyszenie Polskich Mediów

TTG

 

 

 

 

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego województwa lubuskiego