Kurs doszkalający dla pilotów wycieczek

Polska Organizacja Turystyczna wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rynku oraz grupy zawodowej pilotów wycieczek, oferując bezpłatny kurs doszkalający dla pilotów wycieczek, który zostanie realizowany we współpracy z Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych.

Piloci wycieczek specjalizujący się do tej pory w wyjazdach zagranicznych, poprzez kurs doszkalający dostają możliwość zdobycia niezbędnej wiedzy na temat walorów turystycznych wszystkich 16 województw oraz poszerzą informacje na temat specyfiki pracy w Polsce. Uzyskanie certyfikatu ukończenia kursu, powinno być jednym z argumentów, by tacy piloci weszli na rynek krajowy i się w nim odnaleźli sprawnie i szybko. W przypadku pilotów pracujących już na rynku krajowym, otrzymają oni możliwość zwiększenia swojej wiedzy na temat atrakcji turystycznych poszczególnych województw, w wyniku czego zapotrzebowanie na ich usługi powinno systematycznie wzrastać.

Główne założenia kursu:

Zajęcia szkoleniowe odbędą się w formie zdalnej, przy wykorzystaniu platformy webinarowej

Kurs przewidziany jest dla min. 100 pilotów wycieczek z całej Polski, posiadających stosowne uprawnienia (kwalifikacje) takie jak: legitymacja pilota wycieczek lub zaświadczenie o ukończeniu kursu pilota wycieczek lub certyfikat kwalifikacji "pilotowanie imprez turystycznych” lub zaświadczenie od organizatora turystyki potwierdzającego pilotowanie imprez turystycznych,

Zapisy uczestników odbywać się będą na podstawie kolejności zgłoszeń,

Ilość zajęć: 64 godziny zegarowe – po 4 godziny na temat każdego województwa

Kurs trwać będzie minimum 8 tygodni; uwzględniając przypadające w tym okresie przerwy świąteczne i ewentualne przesunięcia zajęć, związane z czynnikami zewnętrznymi takimi jak np. choroba prowadzącego, niedostępność platformy webinarowej itp. mogące spowodować wydłużenie trwania kursu,

W celu ukończenia kursu i otrzymania certyfikatu uczestnik musi wykazać się minimum 75% frekwencją uczestnictwa we wszystkich zajęciach oraz musi zdać egzamin końcowy z pozytywnym wynikiem (egzamin w formie testu, z minimalnym osiągnięciem 60% prawidłowych odpowiedzi).

 

NABÓR UCZESTNIKÓW KURSU RUSZY 17 MAJA BR

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego województwa lubuskiego