Park Narodowy Ujście Warty

Park Narodowy „Ujście Warty” leży w zachodniej części kraju, w obrębie ujścia rzeki Warty do Odry. Jest najmłodszym parkiem narodowym w Polsce – powstał w 2001 roku. Jego powierzchnia wynosi ok. 8 tys. ha. Symbolem Parku jest gęś tundrowa.

Park Narodowy „Ujście Warty” chroni tereny podmokłe, które są cennym siedliskiem dla ptaków wodno-błotnych. Ornitolodzy o każdej porze roku znajdą tu ciekawe gatunki. Wiosną będą to wielotysięczne stada kolorowych kaczek, latem szybujące wysoko na niebie ptaki szponiaste, jesienią gwarne stada północnych gęsi i żurawi, a zimą dostojne łabędzie krzykliwe. Wycieczkę po Parku warto rozpocząć od wizyty w Ośrodku Muzealno-Edukacyjnym w Słońsku. Multimedialna wystawa rozbudzi w turystach ciekawość przyrodniczą i pomoże zaplanować wyprawę terenową.

 

Park Narodowy „Ujście Warty”
Chyrzyno 1
69-113 Górzyca

 

Tel.: 95 752 40 27
sekretariat@pnujsciewarty.gov.pl
www.pnujsciewarty.gov.pl

Lokalizacja: 

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego województwa lubuskiego