VIII Lubuski Sejmik Turystyczny za nami

To już VIII Lubuski Sejmik Turystyczny, zorganizowany przez Lubuską Regionalną Organizację Turystyczną”LOTUR”. 10 października w Sali Kolumnowej Lubuskiego Urzędu Marszałkowskiego ponad 100 uczestników spotkało się, aby porozmawiać o turystyce lubuskiej. Polską Organizację Turystyczną reprezentował Jacek Janowski wicedyrektor Departamentu Wsparcia Rozwoju Turystyki POT’u, wojewodę Olimpia Tomczyk-Iwko, Euroregion Czesław Fiedorowicz. Urząd Marszałkowski reprezentowała oficjalnie radna sejmiku Aleksandra Mrozek . Referaty wygłosili Jacek Janowski, dr Iwona Miedzińska, Pavel Trojan, Tadeusz Woźniak, Karolina Gałązka-Iłowa i uczniowie z IV LO.

Pierwszy prelegent omówił znaczenie dla rozwoju turystyki Punktów Informacji Turystycznej, które świętują 60 lat swojego istnienia. Sieć PIT obejmuje nie tylko regiony całej Polski, ale także przedstawicielstwa zagraniczne. Jedno z nich, czeskie, z Pragi reprezentował właśnie Pavel Trojan, który mówił o „odkrywaniu” Polski przez czeskich turystów. Okazuje się, że Polska u naszych południowych sąsiadów może być alternatywą Chorwacji. Wydaje się zatem, że Lubuskie musi także na czeskich turystów się otworzyć . Dr Iwona Miedzińska z Uniwersytetu Zielonogórskiego mówiła o miejskim krajobrazie prozdrowotnym. Jak wynika z niezależnych ocen choć nasz region jest uznawany za „zielony”, to Zielona Góra znalazła się na ostatnim miejscu wśród 18 miast wojewódzkich jeżeli idzie o „zieleń” przypadająca na jednego mieszkańca. Tadeusz Woźniak z Muzeum Etnograficznego w Ochli mówił o dynamicznie rozwijającej się branży produktów regionalnych, nad którymi pieczę sprawuje Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego. Karolina Gałązka promowała turystycznie gminę Iłowa, a uczniowie z IV LO pokazali możliwości związane z turystyką szlakiem elektrowni wodnych. Podczas panelu dyskusyjnego jego uczestnicy, reprezentujący 6 Punktów Informacji Turystycznych dowodzili sensu istnienia i certyfikowania takich Punktów, jako dźwigni aktywizującej ruch turystyczny i dzielili się swoimi doświadczeniami w zakresie ich funkcjonowania. Trzeba tu wspomnieć, że punkty te podlegają już od 20 lat certyfikacji i muszą spełniać określone standardy, aby coraz efektywniej służyć turystyce. W naszym regionie ilość PIT systematycznie rośnie

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiefo Województwa Lubuskiego

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego województwa lubuskiego