Współpraca innowacje turystyka zrównoważona

W piątek 23 czerwca w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze zainaugurowano cykl konferencji „Współpraca-Innowacje-Turystyka Zrównoważona”. Wydarzenie zorganizowane przez Polską Organizację Turystyczną i Lubuską Regionalną Organizację Turystyczną LOTUR skupiło branżę z regionu i było doskonałą okazją do przedyskutowania zmian czekających turystykę w najbliższych latach.

Spotkanie prowadzili prezes Lubuskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej LOTUR Jadwiga Błoch oraz wicedyrektor Departamentu Wsparcia Rozwoju Turystyki POT Jacek Janowski. Zainaugurował wiceprezes POT Marcin Różycki. Prezes LOTUR Jadwiga Błoch stwierdziła -zmiany dynamicznie zachodzace w dzisiejszym świecie rzutują na globalną gospodarkę i społeczeństwa. Dostosowanie się do nich przez branżę turystyczną , podmioty samorządowe czy przez samych turystów to długofalowy proces. Podczas konferencji porozmawimy o współpracy, innowacjach i turystyce. Pragniemy także przybliżyć trójstopniowy system promocji turystycznej w Polsce. 

Po oficjalnym rozpoczęciu na scenie pojawił się wicemarszałek województwa lubuskiego Łukasz Porycki i zaprezentował program inwestycyjny „Lubuska Baza Turystyczna” jako szansę na wsparcie samorządów i organizacji pozarządowych w działaniach na rzecz turystyki. W trakcie wydarzenia do zgromadzonych gości przemawiał także prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki oraz doradca wojewody lubuskiego Kazimierz Łatwiński.

„Człowiek + AI = WNM?” to temat prezentacji prezesa Fundacji Best Place – Europejski Instytut Marketingu Miejsc Adama Mikołajczyka. Przedstawione zostały nie tylko szanse i perspektywy zastosowania sztucznej inteligencji, ale także w ramach case study pokazano, jak można promować Lubuskie przy wykorzystaniu tego narzędzia na przykład przy tworzeniu grafik.

Zatonie to miejsce wyjątkowe, doświadczone przeobrażeniami, a obecnie stanowiące idealne miejsce wypoczynku, rozrywki i kontaktu z naturą mieszkańców oraz turystów. Proces zmian i zagospodarowania terenu będącego obecnie częścią Zielonej Góry w stroju nawiązującym do epoki dawnej świetności Pałacu w Zatoniu przybliżył gościom prezes Fundacji Ogrody Kultury Jarosław Skorulski, którego wypowiedź poprzedził wstęp ze strony dyrektor Departamentu Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Zielona Góra Wiolety Haręźlak.

W ostatnim punkcie tej części konferencji o roli Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w systemie promocji turystycznej regionu opowiedział jej dyrektor Piotr Mielec.

Po krótkiej przerwie, podczas której uczestnicy mogli zapoznać się z produktami regionalnymi, lokalnym rękodziełem, a także ofertą turystyczną, rozpoczęła się część poświęcona turystyce zrównoważonej, w ramach której jako pierwsza do głosu doszła ekspertka w tym zakresie – Anula Galewska. Zaprezentowała ona raport „Stan wdrożenia turystyki zrównoważonej w województwie lubuskim na tle światowych tendencji.”

Doceniane wieloma nagrodami i wyróżnieniami, takimi jak Certyfikat POT „Anielskie Ogrody” to produkt turystyczny zarządzany przez Bogdana Kasperskiego. Włodarz miejsca znanego ze swojego podejścia do ekologicznej turystyki edukacyjnej i ogrodowej pokazał, jak ważny, ale też czasochłonny jest to projekt.

W trakcie wydarzenia obecni byli również przedstawiciele Lasów Państwowych. Urszula Kaczała z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze uzmysłowiła obecnym na piątkowym spotkaniu, jak wielkim dobrodziejstwem i magnesem dla turystów jest bezpośredni kontakt z naturą.

„Nawigator Lubuski” to produkt ściśle związany z turystyką kulinarną, lecz dotykający swoją materią wszystkich aspektów konferencji „Współpraca-Innowacje-Turystyka Zrównoważona”, co udowodniła Justyna Gray z Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego.

Ostatnim punktem debiutu dwuletniego projektu Polskiej Organizacji Turystycznej realizowanego przy wsparciu Regionalnych Organizacji Turystycznych była prowadzona przez Adama Mikołajczyka debata „Mieszkańcy jako źródło przewagi konkurencyjnej destynacji turystycznych w województwie lubuskim”. Udział w niej wzięli Anna Niemiec z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze, wiceprezes LOTUR Karolina Gałązka, Anula Galewska, Grażyna Dereń z agroturystyki „Dereniówka”, Jacek Urbański z Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego oraz Leszek Lisiecki z Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego. Uczestnikom debaty za udział i ciekawe wypowiedzi serdecznie dziękujemy :)

Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna "LOTUR" składa serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom konferencji . Szczególne podziękowania kierujemy do Pani Iwony Miedzińskiej ( Uniwersytet Zielonogórski) i jest studentów za duże wsparcie organizacyjne, Pałac Wiechlice i wspaniały jak zwykle Catering, Muzeum Ziemi Lubuskiej za wsparcie i pomoc w obsłudze techniczej  Panu Andrzejowi Informatykowi z MZL, Rękodzieło Artystyczne, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego za upominki dla naszych gości, Sygnatura, Departamentowi  Inferastruktury Społecznej Lubuskiego Urządu Marszałkowskiego za pomoc przy organizacji i wsparcie.Województwo Lubuskie za współfinansowanie zadania publicznego w kwocie 5 tys. złotych

Gorące podziękowania składamy Polskiej Organizacji Turystycznej za wybór Zielonej Góry na konferencję inauguracyjną, to był wielki zaszczyt dla naszj Organizacji, dla miasta Zielona Góra ale także dla regionu LUBUSKIEGO. Dziękujemy  :)

 

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego województwa lubuskiego