Zespół Poaugustiański - kościół, klasztor, spichlerz, konwikt i biblioteka klasztorna

Kościół p.w. Wniebowzięcia NMP pod względem historycznym i artystycznym z pewnością jest jedną z najcenniejszych świątyń Dolnego Śląska. Dawni kronikarze przyjmują, iż świątynia powstała już w roku 1183. Klasztor poza celami zakonników i kapitularzem mieści również kaplicę św. Anny z gotyckimi sklepieniami oraz wspaniałą bibliotekę klasztorną z XVIII wiecznym wystrojem. W księgozbiorze biblioteki znajdują się fragment Biblii z VIII(!) Klasztor Poaugustiański w Żaganiu zyskał status Pomnika Historii. Plac klasztorny zamyka dawny, późnogotycki spichlerz klasztorny, który pochodzi z końca XV w. Budowlą przylegającą do spichlerza jest dawny konwikt zbudowany w XVIII wieku. Konwikt posiada barokowe malowidła z motywami astronomicznymi i portretem wybitnego astronoma Johannesa Keplera.

 

 

Lokalizacja: 

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego województwa lubuskiego